Правила прийому до ДНЗ

 1. Дошкільні навчальні заклади державної форми власності здійснюють зарахування дітей у порядку, визначеному їх засновником.
 2. Зарахування дитини до комунального дошкільного навчального закладу здійснюється завідувачем відповідно до отриманого батьками або особи, яка їх замінює, у територіального реєстратора Направлення (з обов’язковим визначенням номера заявки), упродовж періоду комплектації новостворених груп наприкінці оздоровчого періоду (серпень) поточного року та упродовж календарного року у разі вивільнення місць у відповідному дошкільному навчальному закладі.

У випадку не доукомплектування груп завідувач дошкільного навчального закладу здійснює зарахування дітей упродовж календарного року відповідно до отриманих у територіального реєстратора Направлень. 

 1. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника відправляється електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.
 2. У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу дошкільного навчального закладу окрім Направлення у даний дошкільний навчальний заклад, виданого районним реєстратором, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):

* Заява батьків або особи, яка їх замінює.

* Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

* Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

* Свідоцтво про народження дитини.

 1. За наявності вільних місць у дошкільних навчальних закладах та відсутності заявок у відповідній віковій категорії в ці заклади, територіальні реєстратори можуть запропонувати заявникам інших дошкільних навчальних закладів із найбільшою кількістю записів у Реєстрі можливість бути зарахованими на вільні місця.
 2. У разі відсутності вільних місць в обраному дошкільному навчальному закладі та відмови батьків або осіб, які їх замінюють, від іншого запропонованого дитячого садка, заявка залишається в Реєстрі до моменту вивільнення місця.
 3. Завідувачі комунальних дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише за наявності Направлення, виданого територіальним реєстратором, яке у подальшому зберігається в дошкільному закладі в особовій справі дитини.
 4. При влаштуванні в дошкільні навчальні заклади гарантується надання пільг згідно із законодавством України.
 5. Батьки дітей раннього віку, або особи, які їх замінюють, у разі отримання упродовж поточного року статусу заявки «Видано направлення» мають право відмовитися від отримання Направлення до 01 вересня поточного року, за ними залишається їх поточний номер в Реєстрі зі зміною статусу заявки на «Відкладено» і зазначенням терміну, до якого заявку відкладено. Наявні вільні місця для проходження адаптації пропонуються наступним за реєстрацією заявкам в межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього віку в поточному році.
 6. Зміна статусу «Відкладено» в заявці, яка зареєстрована в групу для дітей раннього віку, здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, на ім’я розпорядника Реєстру – начальника територіального відділу освіти управління освіти і науки Департаменту.
 7. Про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу завідувач письмово повідомляє територіального реєстратора, який вносить до Реєстру номер та дату наказу про зарахування дитини, при цьому статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано».
 8. Завідувачі комунальних дошкільних навчальних закладів міста щомісяця (30 числа поточного місяця) подають звіт про наповнюваність груп за звітний період до відповідного територіального відділу освіти  управління  освіти і науки Департаменту . Отримані дані обробляються територіальними реєстраторами та вносяться відповідні зміни в Реєстрі.